JHSS UAV English Română

Volumul 12, Nr. 2 (24) 2021

Articole ştiinţifice

TEORIE, ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

Ironia proustiană: imposibilitatea de a cunoaște și proiecțiile imaginare

Diana Stroescu9

Joyce, Ulysses și postcolonialismul

Ehsan EmamiNeyshaburi17

Concepția despre lume în basmele lui Hans Christian Andersen

Marta Albu29

Semnificația spiritualității africane în nuvelele lui Tanure Ojaide

Enajite Eseoghene Ojaruega45

Floarea și privighetoarea: grădini alegorice în poezia filosofică a lui Parvīn E'tesāmī

Somaye Sharify, Nasser Maleki, Amer Gheitury59

Narațiunea divizării fabricate și a segregării artificiale în Train to Pakistan și Cracking India

Sheikh Zobaer75

STUDII SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE

De la abordarea comunicativă la perspectiva acțională: un demers care trece prin CECRL

Cătălina Şerban (Burcea)91

Relația mentorală

Ruxandra Daniela Ghițulescu109

Practici/activităţi digitale în predarea/învățarea unei limbi străine pe obiective specifice, domeniul tehnic/științific

Cristina Ana Măluţan, Monica Negoescu117

Datoria morală de a lupta pentru egalitatea de gen a femeilor

Mark Omorovie Ikeke125

Recenzii

Despre necesitatea unui cod tipografic: Ionel Funeriu, Introducere în ortotipografie

Laura Adela Ponta145