JHSS UAV English Română

Recenzare

     Procesul de recenzare al textelor oferite spre publicare se desfăşoară în următoarele etape:

     - textele sunt mai întâi analizate în redacţie, pentru a se vedea dacă se încadrează disciplinar şi tematic în orientarea publicaţiei şi dacă respectă regulile de citare şi de setare, solicitate la „Ghidul autorului”;

     - după aceea textele (anonimizate) sunt transmise specialiştilor de resort din colectivul editorial al publicaţiei;

     - dacă e nevoie se solicită şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate;

     - recenzorii comunică redacţiei decizia lor, şi, după caz, observaţiile şi recomandările, drept condiţie a publicării;

     - redacţia transmite autorilor decizia comitetului. Dacă e cazul, autorului i se stabileşte un termen pentru respectarea condiţiilor impuse.