JHSS UAV English Română

Despre noi

     Journal of Humanistic and Social Studies este publicaţia ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Revista îşi propune sa stimuleze cercetarea interdisciplinară, complementară şi colaborarea între specialişti, promovând în acelaşi timp rigoarea ştiinţifică şi deontologică. Sunt apreciate, de asemenea, studiile care dovedesc un grad ridicat de inserţie în tematica de actualitate a domeniului de cercetare şi interes pentru inovaţie şi originalitate.

     Revista publică studii şi recenzii în engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană şi română (în cazul studiilor de lingvistică aplicată) circumscrise următoarelor domenii (care reprezintă şi secţiunile publicaţiei):

     Teorie, istorie şi critică literară

     Lingvistică, stilistică şi traductologie

     Studii sociale şi teologice

     Recenzii, interviuri, prezentări de autori

     Journal of Humanistic and Social Studies apare bianual, din anul 2010, având deja o prezenţă masivă în circuitul contemporan de idei printr-o largă difuzare în ţară şi străinătate. Colectivul editorial prestigios, ca şi indexarea în bazele de date DOAJ şi Copernicus, asigură vizibilitatea internaţională a publicaţiei.