JHSS UAV English Română

Volumul 13, Nr. 2 (26) 2022

Articole ştiinţifice

TEORIE, ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

Dimensiuni și caracteristici ale literaturii feministe: tendințe în literatura feministă arabă contemporană

Falih Mahdi Jabur Al-Zamili9

Mijloace de a conversa cu celălalt: istorie și memorie în ficțiunea lui Toni Morrison

Ghufran Abd Hussein21

Epoca de fier de J. M. Coetzee: odiseea reîntoarcerii la propriul eu etic iubindu-l pe celălalt

Arash Moradi; Farideh Pourgiv39

De la corpul feminin la corpul poetic. O formǎ de hibridare

Graţiela Benga51

Înfruntând istoria: un studiu comparativ al câtorva piese de Howard Barker și Bahram Beyzaie

Sahar Moghadam; Zohreh Ramin; Alireza Anushirvani63

LINGVISTICĂ, STILISTICĂ ŞI TRADUCTOLOGIE

Dezvoltarea abilităților comunicative în învățarea online a limbii române ca limbă străină

Ludmila Braniște83

Unelte software utilizate în activitatea de predare-învățare a RLS pentru îmbunătățirea competenței comunicative: Wordwall și Edpuzzle

Anamaria-Bianca Tonț93

Limba română actuală în social media: elemente de vocabular și grafie

Alina-Paula Neamțu107

STUDII SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE

Addenda la o mică istorie a P.E.N. Club-ului Român: traducerile care fac… alte literaturi

Dan Horațiu Popescu133

Alte reprezentări în politică: retorica “O To Ge” în campaniile electorale din Nigeria

David Olorunsogo; Matthew Oladoyin Ige149

Recenzii

Emanuela Ilie, Ana-Cristina Tudora, Dorin Nastas (coord.) – Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi

Lucreția Pascariu165

O călătorie culturală: Dan Horațiu Popescu, Layers of the Text & Context. Patrick Leigh Fermor & Friends

Ioana Cistelecan169