JHSS UAV English Română

Volumul 8, Nr. 2 (16) 2017

Research Articles

THEORY, HISTORY AND LITERARY CRITICISM

Alice Munro sau redefinirea feminității în termeni de „convențional” și „neconvențional”

Florica Bodiștean9

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschen und rumänischen Märchen

Adela Drăucean; Melitta Sava (Roșu)31

A Contrapuntal Reading of Daniel Defoe’s Robinson Crusoe

Arash Moradi; Farideh Pourgiv39

The Island and the Insularity at the Confluence between Disciplines

Andreea Potre51

A Dialectical Reading of Strindberg’s Miss Julie

Hossein Davari; Mostafa Sadeghi65

LINGUISTICS, STYLISTICS AND TRANSLATION STUDIES

Tipologia convertorilor

Andreea-Teodora Terțea (Indolean)83

Oriental Influence on Romanian Vocabulary between Past and Present

Voica Radu-Călugăru95

SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES

Theology for Life: Doing Public Theology in Romania

Corneliu Constantineanu105

Le concept de magie dans la pensée roumaine de l’entre deux guerres

Radu Ciobotea117

Antiklerikale Ansichten in den rumänischen Zeitschriften aus Pest und Wien – Die ersten Jahre des österreichisch-ungarischen Dualismus

Daciana Marinescu127

Review Articles. Notes and Comments

Petrisor Militaru, Luiza Mitu (editori), Centenar DADA. Simpozionul Național „Craiova și avangarda europeană”. Craiova, 2016, Editura Aius, Craiova, 2017

Emanuela Ilie137

Oratorie politică românească (1847–1899), vol. I–III, Selecția textelor, notă asupra ediției, comentarii, prezentarea autorilor, indice de nume și bibliografia generală a temei de Roxana Patraș (vol. al III-lea: ediție îngrijită de Roxana Patraș și Livia Iacob), Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 2016

Emanuela Ilie139

La Rencontre ou le moment zéro du narratif (coord. Doina Mihaela Popa)

Ruxandra Petrovici141

Cronicarul în fața cărților sau despre responsabilitatea actului critic: Dumitru Vlăduț, Cărți din două veacuri

Florica Bodiștean143